خبريک روز غم انگيز و عاطفي

حتما از خواهران دو قلوي به هم چسبيده  معروف نه تنها درايران بلکه در جهان خاطراتي و مطالبي به ياد داريد . لاله ولادن بيژني  خواهران دوقلويي که از ناحيه سر به هم چسبيده بودند پس از يک دوره خبر سازي از دوران کودکي و زندگي خاص سر انجام با ميل خود سر به تيغ جراحي سپردند و ارزوي جدا شدن ازيک ديگر را با پرواز روح از بدن هايشان تجربه کردند .

                        لاله و لادن

لاله ولادن پس  از فراز ونشيب هاي فراوان سرانجام با دعوت دکتر " کيت گوه " چيني تبار تبعه سنگاپور براي انجام تحقيقاتي که بتواند به احتمال جدا کردن اين دو بانوي جوان از يکديگر کمک کند در سال يک هزار وسيصد وهشتاد و دو  به سنگاپور  امدند و من که چند ماهي از اغاز ماموريتم در مالزي گذشته بود  پس از اگاهي از حضور انان با دشواري فراوان  رواديد  ورود به سنگاپور را گرفتم و پس ازهماهنگي با بيمارستان " رافلز" براي ديدن لاله ولادن به انجا رفتم . لادن دختري پرحرف و پرهيجان تري بود و بر عکس لاله مظلوم و کم روتر به نظر مي رسيد . وقتي اين دو را در راهرو بيمارستان ديدم ناگهان لادن فرياد زد خداي من ببين روحاني نژاد خبرنگار صداو سيما اينجاست و من دران لحظه واقعا احساس کردم دو تن از نزديکان وبستگانم را در غربت ديدم وخيلي خوشحال شدم . لادن گفت ببين لاله هي مي گي دوست دارم خبرنگار بشم بيا هرچه مي خواهي از روحاني نژاد بپرس . او خبرنگار بالابالا هاست همش با اقاي رفسنجاني و اقاي خاتمي مي گرده  و مي تونه خيلي به ما کمک کنه .من هم گفتم افتخار مي کنيم که دو خانم باهوش وباسواد که با وجود سختي هاي مخصوص به خود به درجات علمي خوبي رسيده اند همکار ما باشند.

اين دو خواهر تحصيلات عالي داشتند و لاله ارتباطات خوانده بود و لادن حقوق و به همين علت لادن مي گفت مي خواهد وکيل  حقوقي شود  و به دفاع از مظلومان  بپردازد .

لاله گفت  شما به من کمک مي کنيد من پس از عمل جراحي و جداشدن از لادن وارد کار خبرنگاري آن هم در صداوسيما شوم گفتم با کمال ميل .

چند دقيقه اي با هم صحبت کرديم وقرار شد مصاحبه تلويزيوني هم داشته باشم که لادن به من گفت آقاي روحاني  تو را به خدا خيلي مسئله را خبري نکنيد که مردم حساس بشوند ما دوست نداريم بيش از اين تابلو باشيم که من پاسخ دادم به هر حال مردمي که شما را از کودکي مي شناسند و مسائل را پيگيري مي کنند دوست دارند بدانند داستان به کجامي رسد.

ديدار نخست من با لاله و لادن با مصاحبه اي که با پزشک معالح انان داشتم تمام شد . دکتر کيت گوه مردي ارام و متين به نظر مي رسيد و همواره لبخندي به لب داشت . او در مصاحبه گفت من پيش ازاين عمل جراحي  موفقيت اميزي براي جدا کردن دوقلوهاي بهم چسبيده داشته ام که  شرايط شان مشابهت زيادي با وضع اين دو خواهر دارد . او جمجمه شبيه سازي شده اي از روي سر لاله ولادن به من نشان داد که مشخص کرده بود ان دو خواهر از ناحيه پشت سر يک رگ مشترک دارند و همين مسئله  درمان را پيچيده کرده بود ضمن انکه مسئله بزرگسالي انان  را نيز مطرح کرد  وگفت مشکل بزرگتر ما هزينه هاي درمان است که شما هم بايد براي جمع اوري  کمک هاي مردمي از ايران وخارج ايران با ما همکاري کنيد  .

البته چون لاله ولادن مکرربه من مي گفتند درباره مسائل ما چيزي منتشر نکنيد من هم امانت داري و در اين زمينه ها به همين مقدار بسنده مي کنم .

چند ماه بعد  براي بار دوم به اتفاق اقاي سيروس دربندي همکار خوب و هميشه همراه  و تصوير برداربسيار مجرب  چند روز پيش از عمل به  سنگاپور رفتيم  اول صبحي که قرار بود عمل جراحي جداسازي خواهران دوقلو انجام شود  به همان بيمارستان مراجعه کردم ديدم ده ها خبرنگار در طبقه همکف بيمارستان تجمع کرده اند و رسانه هاي معروفي از جمله سي ان ان و بي بي سي و ضد دي اف المان هم بساط  ماهواره وارسال گزارش هاي زنده و فوري را اماده کرده اند و ما هم طبق معمول با امکانات کمتر که عبارت بود از دوربين تصوير برداري و يک رايانه  سيار " لپ تاب " وارد صحنه شديم .

شايد در ميان ان تعداد خبرنگار کمتر کسي دکتر" کيت گوه "را مي شناخت به همين دليل خبرنگاري به سوي ان نرفت ومن ديدم او مثل هميشه ارام درحال خروج از بيمارستان است خودم را به او رساندم پرسيدم دکتر اوضاع چه طور است  با لبخند گفت شما هم خودتان را رسانديد گفتم بله مگر قرار نيست امروز عمل کنيد پس کجا مي  رويد ؟ گفت  مي روم  کافه رستوران کنار بيمارستان  صبحانه بخورم / شما هم مي ايي / تا رستوران او را همراهي کردم  پرسيدم  چه احساسي داريد ؟ پاسخ داد  اميدوار و خوشحالم و کمي هم نگراني هست که با همکاري ديگر اعضاي تيم بر طرف خواهد شد اين خبر را مخابره کردم. دکتر کيت گوه  يک ليوان اب پرتغال و يک ساندويچ خورد  و بعد هم به بيمارستان بازگشت .

دقايقي پيش از اغاز عمل جراحي سخنگوي بيمارستان در جمع خبرنگاران حاضر شد وگفت تمام امور براي انجام عمل اماده است و تا دقايقي ديگر تيم حاذق ازجمله يک پزشک معروف ژاپني در زمينه بيهوشي و يک پزشک نامدار امريکايي کار را اغاز خواهند کرد .

سيروس پشت دوربين بود وحال نگراني داشت و مشغول تصوير برداري و ضبط مطالب سخنگوي بيمارستان بود که  من به وسيله يک بانوي ايراني مقيم سنگاپور که مريم نام داشت و درمدت اقامت لاله ولادن در اين کشور دور افتاده از ايران  با ان ها انس گرفته بود و واقعا برايشان مادري مي کرد از راهرو پشت درب عادي به طبقه اي  برده شدم که لاله ولادن را از اتاق اخرين ازمايش ها به اتاق عمل مي بردند . اين بانوي ايراني که همسرش بازرگان بود گفت  بچه ها خواسته اند دوربين به داخل نيايد فقط شما باشيد . من هم با چشماني اشک الود  وارد راهرو شدم ديدم پرستاران لاله ولادن را بر روي  تخت مخصوصي که براي عمل طراحي شده بود خوابانده و به سمت اتاق عمل مي برند . لادن گفت اقاي روحاني نژاد  خداحافظ  از اقا ي دربندي هم تشکر و خداحافظي کنيد و از مردم بخواهيد براي ما دعا کنند . من هم درحالي که سعي مي کردم ارام باشم گفتم لادن اگر ناراحت و نگران هستيد صرف نظر کنيد واز همين جا برگرد يد. پاسخ داد/ نه  ما تصميم خود را گرفتيم  يا اين ور يا اون ور / ديگر اين زندگي قابل  تحمل پذيرنيست  با خنده گفت من از شر اين لاله راحت مي شوم مگه نه لاله / اون هم گفت  حتي اگر يکي مان زنده بمانيم بازهم بهتر است و اين اخرين ديدار بود.

يادم رفت بگويم  دو روز قبل از عمل جراحي بر روي  خواهران دو قلو /يک جوان ايراني اذري زبان اهل سراب که سال ها مقيم سنگاپور بود و همسر مسلماني ازاهالي انجا داشت  در خانه اش سفره حضرت ابوالفضل گستراند و با اصرار ما را هم دعوت کرد ولي به لاله و لادن قول داديم که تصوير و خبر از اين جلسه ارسال نکنيم .

عصر بود که  مريم همان بانوي ايراني  با ماشين خودش  ما را به خانه فرامرز  برد که شماري از ا يرانيان مقيم انجا هم حضور داشتند و در فضاي کاملا معنوي براي موفق بودن عمل جراحي  دعا شد و من گاهي با ان جوان اذربايجاني که تاجر فرش بود شوخي مي کردم و لاله ولادن  زياد مي خنديدند . ماجرا اين گونه بود که من از فرامرز پرسيدم برنامه چيست  ؟ اشاره کرد به يک مرد مسن و درب  وداغان سنگاپوري که مسلمان بود و سپس با لهچه بسيار غليض اذري گفت ايشان اول قران کريم  مي خواند  بعد هم غذا مي خوريم ودعا مي کنيم . من به شوخي گفتم مگر قران مجيد نداريد که او مي خواهد قران کريم بخواند . فرامرز گفت  والا اينجا که ايران نيست ما فقط يک قران از ايران اورديم که رويش نوشته است قران کريم و کهنه هم شده وهمين يکي بيشتر نيست / از من پرسيد شما قراني  که مي گوييد داريد گفتم نه همراهم نيست درهمين حال خواهران دوقلو و بعضي از حاضران با صداي بلند خنديدند و لادن گفت اقا فرامرز روحاني شوخي مي کند . فرامرز هم گفت  ما که نمي دونيم از اين بيشتر.

مرد مسلمان سنگاپوري هم با صداي انکرالاصواتي قران را تلاوت کرد و بعد هم با آش /شوله زرد و نان وپنير وسبزي  پذيرايي شد.

خلاصه ساعتي از اغاز عمل جراحي گذشته بود و همه خبرنگاران منتظر شنيدن خبر تازه بودند . ناباورانه يک روحاني با پوشش روحانيان شيعه ديدم که به زبان انگليسي از بخش اطلاعات وپذيرش درباره لاله ولادن سوال مي کرد خيلي خوشحال شدم . جلو رفتم تا مرا ديد پرسيد شما ايراني هستيد گفتم بله .شما اهل کجاييد ؟به فارسي روان گفت من رييس جمعيت شيعيان سنگاپور هستم  درحوزه علميه قم درس خوانده ام وافتخار مي کنم که شيعه و تربيت شده حوزه علميه قم به شمار مي روم و از روزي که خواهران ما به اينجا امده اند مرتب در تماس بودم واز اوضاعشان با خبر اما از صبح امروزنمي دانم چه گذشته است  مسولان بيمارستان هم که همکاري نمي کنند .من هم خودم را معرفي کردم که به گرمي استقبال کرد و گفت با خبر شده ام که شما در مالزي مستقر شده ايد اما از نزديک نمي شناختم .

چند بار بوسيله تلفن همراه گزارش هاي زنده راديويي براي بخش هاي مختلف راديو وتلويزيون وحتي برنامه هاي غير خبري فرستادم و هرکس از همکاران از تهران تماس مي گرفت مي گفت تمام ايران اين خبر را پيگيري مي کنند و مي خواهند از روند کار ونتيجه اگاه شوند من هم مي گفتم مسئولان بيمارستان به شدت مراقبند و هيچ کس دسترسي به اتاق عمل ويا پزشکان ندارد و حتي بيمارستان فقط چند عکس از لاله و لادن هنگام عمل جراحي در اختيار خبرنگاران قرار داده است  . لحظات سختي بود / سيروس هم دائم  به من مي گفت يک کاري بکن خبري بگير ببينيم بچه ها چي شدند .

             638529de666c668c0e63453084e71e10a2aa47.jpg

نزديک ظهر بود سخنگوي بيمارستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت همه چيز به خوبي پيش مي رود و عمل جدا سازي انجام و هريک به تخت جداگانه اي منتقل شدند / موجي از شادي خبرنگاران وشماري از ايرانيان مقيم سنگاپور راکه درانجا بودند فرا گرفت . خبرنگار زن شبکه "ضد دي اف" المان با خوشحالي به سمت من امد و گفت  به شما تبريک مي گويم و مي خواهم احساست را براي بينندگان ما بگويي گفتم من هم مثل شما کار دارم و فقط مي گويم خيلي خوشحالم و خدا را شکر .

در همين حال  اعتبار کارت تلفن همراهم تمام شد و من به خبرنگار الماني گفتم مي روم ان را شارژ کنم اگر خبري شد به همکارم سيروس اطلاع دهيد و يا با اين شماره تلفن همراهم تماس بگيريد . ده دقيقه گذشت و من کارت شارژ خريده بودم و درحال اماده کردن ان بودم که تلفن زنگ زد و خبرنگار الماني با صداي گرفته اي گفت متاسفم  لادن . لادن ... صدا قطع شد . من با عجله دويدم و خودم را رساندم ديدم هم سيروس وهم خبرنگار زن الماني گريان به طرف من امدند و گفتند لادن مرد / من پرسيدم کي ؟دقايقي پيش که اعلام شد همه چيز خوب است / خبرنگار الماني پاسخ داد خبرنگار سي ان ان به نقل از پزشک امريکايي معالج خبر را گرفته واعلام کرده است . من بلافاصله با تهران تما س گرفتم و شبکه خبر گفت الان برنامه را قطع مي کنيم شما موضوع را اعلام کن / خيلي برايم سخت بود دقايقي اشک مي ريختم . سيروس گفت به خودت مسلط باش و خبر را اعلام کن که  جا نمانيم . من د رگزارش تلفني خبر را به طور زنده اعلام کردم که لادن جان باخته است .

                            638530530ec9b37fec8f2f5dccd05dfa2cc665.jpg

به داخل سالن بيمارستان که امدم ديدم سخنگو درحال اعلام اين موضوع است که يک رگ از پاي لاله برداشته و به  سر لادن پيوند شد اما پزشکان نتوانستند جلو خونريزي لادن را بگيرند واو جان سپرد اما هنوز لاله زنده است . پنج دقيقه بعد خبرنگار سي ان ان به خبرنگاران گفت موضوع تمام است ولاله هم از دنيا رفت . ناگهان همهمه اي در سالن بلند شد ديدم چند بانوي ايراني مقيم سنگاپور با صداي بلند گريه مي کنند و خبرنگاران وتصويربرداران هم مشغول تهيه گزارش هستند و با برخي ازانان گفتگو مي کردند و من هم خبر درگذشت لاله را مخابره کردم و همه چيز با غم و اندوه تمام شد .

عصر ان روز به مسجد مسلمانان سنگاپور رفتيم ، جمعيت زيادي جمع شده بودند و جنازه هاي خواهران دوقلو را با شاخه هاي گل احترام و با قرائت دسته جمعي سوره مبارکه " ياسين " براي اين دو خواهر بهم چسبيده طلب مغفرت مي کردند و نشان دادند مسلمان ان هم ايراني درهيچ جاي دنيا غريب نيست حتي در کشور سنگاپور که نود درصد جمعيت ان بودايي و غيرمسلمانند .

پس از ان اجساد لاله ولادن به حسينيه شيعيان سنگاپور منتقل شد و همان  روحاني شيعه سنگاپوري که نامش را فراموش کرده ام  به بانوان شيعه از پشت پرده دستور چگونگي غسل را مي داد و زنان هم  بدن هاي  لاله ولادن را در ميان اندوه شيعيان که شمارکلي انان در سنگاپور کمتر از يک هزار وپانصد نفر است وهمچنين تعدادي ازايرانيان  غسل دادند وهمه نماز ميت خوانديم و ان روحاني به زبان انگليسي روضه امام حسين (ع)خواند و جمعيت حتي خبرنگاران سنگاپوري و اروپايي   هم گريه مي کردند سپس اجساد به تهران منتقل شد و ما که لاله ولادن را با هم مي ديديم اين بار با دو تابوت جدا خداحافظي کرديم .

                        سرانجام این دو خواهر اینگونه از هم جدا شدند...

                   63854832ad65922c42793963e9a2f8353340fc.jpg

                                                 يادشان        گرامي

/ 10 نظر / 106 بازدید
بوی سيب-عطر ياس

اول وای که اول شدن چه حس خوبيه! من شروع کرئم دارم از اولين پستاتون رو ميخونم.البته با اجازتون. الان میخوام پست لاله و لادن رو بخونم اما قبلش یه چیزی::-من شما رو لینک کردم...شـــــــمام مــــنو لــــینک مـــــــــی کــنید؟ -: ******** وای چه روزایی بود ...اولاش که میخواستن از هم جدا بشن ....چقدر خوشحال بودم....ولی وقتی اینجوری از هم جدا شدن.... خدا رحمتشون کنه...

~سحر~

وای ی ی ی ... واقعا که غم انگیز بود :(((((((((((

جواد

سلام! گزارشت را خواندم خیلی خوب بود عالی بود خیلی غم گین شدم من از افغانستان هستم 19 ساله هستم و د

جواد

سلام از گزارش خوبی بود و خیلی غم گین شدم از اینکه خواهران دوقولو فوت شدند من جواد 19 ساله از افغانستان هستم

مرتضی

خدا رحمتشون کنه.خیلی جالب بود.من تازه با وبلاگتون آشنا شدم وبلاگ جالبی دارید بهتون تبریک میگم

ققنوس بي بال در اوج آسمان

سلام . از اين كه وارد اين وب سايت شدم خوشحالم وقتي خواندم مثل شما گلويم را بقض گرفته بود در پيوندم قرار دادم

ققنوس بي بال در اوج آسمان

سلام . از اين كه وارد اين وب سايت شدم خوشحالم وقتي خواندم مثل شما گلويم را بقض گرفته بود در پيوندم قرار دادم

صفوررا

فاتحه ای نثار روحشون کردم اونقدر زیبا گزارش کردید که تمام لحظات رو تجسم کردم و اشک ریختم خیلی سال از اون ماجرا گذشته ببخشید اگه باز خاطرات تلخی رو یادآوری کردم.......

پیام

سلام واقعا خوب و غم انگیز بود ممنون!

فاطمه

[نگران][نگران] واااااااااااااااااااای واقعا اخرش خیلی غم انگیز میش خدا رحمتشون کنه