توشه قلم
قالب وبلاگ
» برای خبرنگار !! :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» بازنشستگی یا تولدی دیگر :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» محفل عیش پاییز است ! :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» الهی ...!!! :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» راز شب !! :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» حمله وشلیک متفاوت!! :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» ۱۳٩۳/۱/۱٠ :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» هواپیمایی که با مسافر گم شد!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» داووس آباد!! :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» سلام بر تو و دیدار تازه ات :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» تغییر ات!! :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» ما رأیت الا جمیلا :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» نجوایی در عرفه :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» باغ کودکی !! :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» ای خزان !! :: ۱۳٩٢/٧/۸
» سلام بر تو ای ارباب عطوفت :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» مخالف !! :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» حیف شد :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» ابزار جدید پلیس چین برای بازداشت افراد خطرناک :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» ممنونم ای اشک !! :: ۱۳٩٢/٥/۸
» یا ایهاالعزیز :: ۱۳٩٢/٥/٦
» سلام آقای نلسون!! تولدت مبارک :: ۱۳٩٢/٥/۳
» نوای حی علی عشق زدند برخیز!! :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» فصل حراج بهشت!! :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» رخصت تمام می شود !! :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» هرجا که روی آسمان همین رنگ است! :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» ثبت خاطره پیروزی :: ۱۳٩٢/٤/٤
» کوچه خلوت دل !! :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» به یاد مرد آسمانی :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» دوستی ، هنر است :: ۱۳٩٢/۳/٧
» نی و آتش :: ۱۳٩٢/۳/۱
» شب بی صبح!! :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» زندگی قبل از اعدام زنان در چین !! :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» چه می دانم ؟! :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» انتظار :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» سیاست جنباندن !! :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» مشت خدا !! :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» یاس یک شب فقط مهمان ماست ! :: ۱۳٩٢/۱/٥
» با بهار .... :: ۱۳٩٢/۱/۱
» شبی روی عرشه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» راز گل سرخ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» ماجرای نامه :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» خیال!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» دریغ که از خوب دیگری جا ماندیم . :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» بزم احساس :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» از تو می پرسد!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» اندوه زمین و آسمان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» مهربانی ! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» می آیی!! :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» یلدا ... :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» به یاد با خبران !! :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست !! :: ۱۳٩۱/٩/٤
» فقر :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» جرعه ای از زلال عرفه :: ۱۳٩۱/۸/٤
» معجزه در دسترس است!! :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» در حریم شمس الشموس :: ۱۳٩۱/٧/٧
» قرار نبوده !!! :: ۱۳٩۱/٦/٥
» انا لله و انا الیه راجعون ! :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» در به رویم نبستند مولاجان :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» دیپلماسی اشک !! :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» روزه عشق !! :: ۱۳٩۱/٥/٦
» راپورتچی گپ می زند !! :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» ای طبیب جان ها!! :: ۱۳٩۱/٤/٦
» یک خاطره غرو ر افرین و یک دست آورد !! :: ۱۳٩۱/۳/٩
» از حماسه باید گفت اما .... :: ۱۳٩۱/۳/٢
» راز شعف آسمان :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» شیوخ زیاده گو!! :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» اشک دل :: ۱۳٩۱/٢/٥
» یک جرعه از بهار :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» هر وفت که می آیی !! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» جبهه !! :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» بی توشه ام :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» یا ایهاالامام الرئوف یا ابالحسن الرضا علیه السلام :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» اشک هایت باور نمی شود سرباز!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» محرم :: ۱۳٩٠/٩/٦
» "برخی ها" :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» حال دلدادگان! :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» از چین بیاریم ! :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» فصل طواف و دلم دراحرام :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» آمدم با پاییز!! :: ۱۳٩٠/٧/۸
» کامم تشنه یک جرعه " الغوث " :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» یادمان یاران !! :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» آمده ام که دوست بدارم ! :: ۱۳٩٠/٥/۳
» من برای انتظار تو چه کرده ام ؟! :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» کدام ؟!! :: ۱۳٩٠/٤/٩
» دکتر!! :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» جمعه را دوست دارم . :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» اشکی برای شهیده بی نشان :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» نوش و نیش !! :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» سفر به دیار وحشت!! :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» سفر به دیار وحشت!! :: ۱۳٩٠/۱/٦
» بهار :: ۱۳٩٠/۱/٤
» مختصر ناشتایی!! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» ز گهواره تا گور !! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» شرح دو آرزو :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» قرار !! :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» عید بهار ! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» پرواز دل :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» عسل !! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» ای واژه ها ...! :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» محبت ! :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» اشکی بر عطش! :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» قافله آمد ، مهیا شوید.. :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» سوگند :: ۱۳۸٩/٩/٩
» گوانگجو ! :: ۱۳۸٩/٩/۱
» تحول!! :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» مبارزه با فساد مالی ! :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» یک خاطره یک درس :: ۱۳۸٩/۸/۳
» سلام بر تو ای امید دل رمیده و غریب ! :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» آقای بان کی مون شما؟! :: ۱۳۸٩/٧/۳
» کوروش جان ،ترا دیگر چه غم ؟! :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» چگونه گذشت ؟! :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» فقط سلام برسان!! :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» درس بیاموزیم :: ۱۳۸٩/٤/٩
» مباحث جنجالی و یاد ایام ! :: ۱۳۸٩/٤/۳
» دلسوزی! :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» افراط ! :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» چهار به یک ! :: ۱۳۸٩/۳/٧
» بگذار قلم بگرید .... :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» واکنش سریع !! :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» چرا آن گونه ایم ؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» بی سابقه ! :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» فعلا !! :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» هم قدم با رویش :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» پارلمان! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» عشق!!! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» بهار! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» دلم هوای تو دارد ثامن الحجج (علیه السلام) :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» دل در طواف مدینه و بقیع :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» یعنی چه ؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» زلزله!! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» ابر و باران :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
» صید!! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» بهره ها و برکت های محرم وعاشورا :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» گفتگوی دل و اشک ! :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» اشکواره :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» هموطن! :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» وصف حال !! :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» فراموشتان نکرده ام هرگز! :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» ترجمه وبرداشت!! :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» تب و تاب دل :: ۱۳۸۸/٩/٥
» کراوات ابزاری!! :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» یاد ایام :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» ره دراز و موسم عاشقی :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» کلک های چینی :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» منافع ملی درچین ..!! :: ۱۳۸۸/۸/٧
» سگ چرانی!! :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» دو روز پرکار :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» آب جدا، برق جدا و...... :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» در چین و ماچین :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» بوی ماه مهر :: ۱۳۸۸/٧/۱
» شب رحمت :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» مشدی هوگو!! :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» تکذیب می شود!! :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» یک خاطره ،یک سوال؟! :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» گود بای پارتی!! :: ۱۳۸۸/٦/۱
» لقای اشک در سوز عطا! :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» نجوا :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» دغدغه .. ای کاش :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» "مجتبی "رفت با همان لبخند .. خداحافظ :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» خوش آمدید "خیرالناس"! :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» سلام بر تو ای زینت پدر(س) :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
» ره توشه ای از سفر به عراق 8 :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» ره توشه ای از سفر به عراق 7 :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» ره توشه ای از سفر به عراق 6 :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» رجل سیاسی :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» " کم حرف بزنیم" :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» ره توشه ای از سفر به عراق 5 :: ۱۳۸۸/٢/٦
» "اسی جون" :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» ره توشه ای از سفر به عراق 4 :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» در ا نتظار دود سفید :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» ره توشه ای از سفر به عراق3 :: ۱۳۸۸/۱/٤
» خانم محترمه از نبودن شما خسته شده ایم :: ۱۳۸۸/۱/٢
» کمی آرام تر !! :: ۱۳۸۸/۱/۱
» تحویل دل :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» ره توشه ای از سفر به عراق2 :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» ره توشه ای از سفر به عراق :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» قرار این نبود!! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» در راه سفر عشق :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» این هم تعریفی دیگر از ماهواره امید! :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» فناوری جدید در مالزی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» هدیه با ارزش امروز :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» کمی تا قسمتی حادثه !! :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» چه کنیم وظیفه است :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» سند زنده از اعجاز زیارت عاشورا :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» آه ای غزه :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» مفهوم لحظه ونکته در ادبیات جدید :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» نو آوری در رمی جمره :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» در زلال عرفه :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» باز بوی خون ، اشک قلم ،سوز رفتن :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
» یک پیشنهاد ماه !! :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» در طواف کعبه هنر :: ۱۳۸٧/٩/٢
» هواشناسی !! :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» یک حرف حساب !! :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» یک پیشنهاد جدید !! :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» عیش فطرت دلها :: ۱۳۸٧/٧/٩
» سفر های آسمانی و حواشی ماجرا :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» این هم تخصص جدید !! :: ۱۳۸٧/٦/٩
» تشابهات وپی آمدها :: ۱۳۸٧/٦/۱
» تلخ وشیرین یک دیدار :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» سرنوشت درنده ای دیگر! :: ۱۳۸٧/٥/٥
» سگ پزی وسگ خوری ممنوع!! :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» سیاهی لشکر کیلویی چند؟! :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» کومور یا قمر :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» گفتم ..... گفتی !! :: ۱۳۸٧/۳/٢٤
» سلام و عذر تقصیر :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» مرثیه اشک ها در مصیبت کوثر قرآن(س) :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» به بهانه طوفان ویرانگر در میانمار :: ۱۳۸٧/٢/٢٥
» تجلیل رئیس جمهور ازمعلمان نمونه وچند حاشیه! :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
» محرومیت و مشکل الگوی مصرف :: ۱۳۸٧/٢/٧
» هفته های پرکاری :: ۱۳۸٧/٢/۳
» قرآن در کلام دانشمندان بزرگ جهان :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
» شستشوی دل در حریم دوست :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» سال نو ماهم اینگونه اغاز شد :: ۱۳۸٧/۱/۱
» کشتی موسیکا با صبحانه نیمرو ! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» یک شب در کشتی ایتالیایی موسیکا در ساحل سنگال :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
» شهدا حلقه وصل همه :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» سیری در بین الحرمین دل :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» یادش بخیر محوطه ساختمان هیات دولت :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» تفاوت ها و ویژگی های سه رئیس جمهور :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» خبرنگار یا همیار عزرائیل!! :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» امیدت به خدا باشد و بس ! :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» از ديپلماسي پتو تا قرار داد با مردگان ! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» نوشته اي بر لوح دل (آخرين قسمت) :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» نوشته ای بر لوح دل (8) :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» نوشته ای بر لوح دل (۷) :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» نوشته اي بر لوح دل (6) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٩
» نوشته بر لوح دل ( 5) :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» از فهد تا ملک عبدا... در مسیر تعامل با ایران :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» فصل اشک ريزان :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
» نوشته ای بر لوح دل (۴) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» بی نظیر بوتو به ایران دلبستگی داشت :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» نوشته ای بر لوح دل (3) :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» نوشته اي بر لوح دل (۲) :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» برداشتی از لحظه ها (با زبان تصوير) :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» نوشته اي بر لوح دل :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» با دل جامانده چه كنم ؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» خدا قسمت همه کند... (مصطفی.ر) :: ۱۳۸٦/٩/٢۸
» بازهم آخرين مسافر در وقوف عرفات :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
» غريبانه رفتن آموزه ها دارد :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» روش منحصر بفرد :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» معناي به روز رسيدن :: ۱۳۸٦/٩/٧
» نجوايي با معشوق :: ۱۳۸٦/٩/٢
» شوق پرواز :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» بازهم چاوز.....!! :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» پاسخ جامع و مانع :: ۱۳۸٦/۸/٢٥
» اين هم يك خبر حرفه اي :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» احترام و تجليل يا ؟ :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» ماجراي استكبار جهاني وبشكه خالي :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» سلام بر اشك هايي كه در خاك گم شدند :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» پاسخ هاي احتياطي يا سركاري :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» هواپيماي تشريفاتي جديد بالاخره مورد استفاده قرار گرفت :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» اشک یک کارگر چهره رئیس جمهور را به هم ریخت :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» كاش جدايي نباشد :: ۱۳۸٦/۸/٧
» يك شوخي از سيد محمد خاتمي :: ۱۳۸٦/۸/٧
» با چشم دل مي شود عاشقانه تر ديد :: ۱۳۸٦/۸/٥
» ياد ياران بخير :: ۱۳۸٦/۸/٥
» خودكشي دسته جمعي دلفين ها :: ۱۳۸٦/۸/٥
» بي رحمي طبيعت هنگام خشم :: ۱۳۸٦/۸/٤
» ‍ژاپني ها خنگ اند يا با هوش :: ۱۳۸٦/۸/٢
» مصاحبه گران با پوتين رئيس جمهور روسيه :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» خادم ناچيز حضرت رضا (ع) :: ۱۳۸٦/٥/۱۱
» بهترين لحظات :: ۱۳۸٦/٤/۳٠
» قیمت سیر ترشی و فلفل :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» دکتر ما را جاهای خوب نمی بره :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» خبريک روز غم انگيز و عاطفي :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» محمود بهترین رییس جمهور دنیا است :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
» ياد اوري اندکي پيشينه کاري :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» بهانه اي براي نوشتن :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

خبرنگار صداوسیما
لینک دوستان
صفحات اختصاصی
آرشيو مطالب
امکانات وب

  • تک تاز بلاگ
  • آریس پیکس